Toolkit

Dronemap

This project is currently in development

I Dronaar sidder en flok software-udviklere og brænder for at skære ned på det antal af timer, du hver uge bruger på at overholde den gældende lovgivning. Fremtiden bringer kun flere forretningsmuligheder for verdens drone operatører. Men sammen med flere forretningsmuligheder kommer EASA også med en lovgivning der gør papirarbejdet frem til at udnytte forretningsmulighederne sværere.

Nye dronekategorier, bevarelse af dele af den eksisterende danske lovgivning og så ikke mindst den helt store Specific Operations Risk Assesment (SORA) er bare nogle af de ting man som droneoperatør, der gerne vil flyve i EU, går i møde de kommende år.

Men hvad hvis nu man som eksempel kunne nedsætte antallet af minutter, man skal bruge på en gennemsnitlig SORA fra 9.000 til bare 20? Hos Dronaar Development arbejder vi blandt andre spændende ting på at skabe en algoritme, der med data fra dig som pilot, producenten af din drone, machine learning, vejrdata, populationsdata, trafikdata mm. kan automatisere langt størstedelen af SORA’en.

På denne måde sparer vi altså operatører, der skal flyve i EU cirka 99,66% af deres tid væk i processen frem mod at få godkendt en SORA ved deres NAA (National Aviation Agency). Ud over gerne at ville bygge denne mega smarte algoritme har vi i Dronaar Development forbedret det eksisterende zone-kort fra Naviair. Et kort der indtil nu ikke har leveret en eneste relevant information til operatørerne i Danmark.

Et postnummer og et vejnavn er, hvad der gamle kort gav operatørerne, der skulle have tilladelse til at flyve indenfor de lukkede zoner. Af denne grund har vi indsamlet kontaktinformationer for samtlige 450 zoner i Danmark og tilmed givet hver zone en tilgængelighedskategori således, at operatørerne allerede inden, at de kommer i kontakt med zonens ejer har en fornemmelse af, hvorvidt det er muligt at få den nødvendige tilladelse.

Dronaar © 2020. All rights reserved.